Powitanie Aktualności Aktualności ,,NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ"
,,NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ"
Wpisany przez Administrator   
środa, 04 maja 2016 12:22

REALIZACJA  PROGRAMU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016 kolejny raz realizowany był we współpracy z Powiatową Stacją

Sanitarno - Epidemiologiczną w Bełchatowie ten program edukacji prozdrowotnej.

A oto jego zrealizowane przedsięwzięcia:

 • Listopad 2015 roku - na korytarzu szkolnym wykonana została gazetka
 • ścienna dotycząca palenia papierosów i jego zgubnego wpływu na życie każdego
 • człowieka. Znalazły się również na niej informacje na temat realizacji programu
 • ,,Nie pal przy mnie, proszę" w roku szkolnym 2015/2016.
 • 14. 01. 2016 roku podczas spotkania z rodzicami koordynator programu
 • "Nie pal przy mnie, proszę", pani Małgorzata Kedziak, poinformowała rodziców oraz  nauczycieli
 • o przystąpieniu szkoły w roku szkolnym 2015/2016 do ogólnopolskiego programu
 • edukacji antynikotynowej pod hasłem „Nie pal przy mnie, proszę”. Przedstawiła cele,
 • założenia oraz harmonogram realizacji programu oraz udostępniła nauczycielom
 • materiały warsztatowe niezbędne do realizacji
 • Luty – kwiecień 2016 roku – realizacja zajęć warsztatowych przez wychowawców
 • klas I – III. Kolejne zajęcia programowe zostały wzbogacone o dodatkowe środki
 • - kolorowanki, puzzle, wiersze. Wykonane prace zostały wyeksponowane
 • i zaprezentowane wszystkim uczniom, a także rodzicom przychodzącym do szkoły.
 • Marzec 2016 roku - przeprowadzenie wśród uczniów klasy III konkursu na prezentację
 • multimedialną o tematyce antynikotynowej. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród
 • laureatom nastąpiło w dniu 20 kwietnia 2016 roku, podczas podsumowania projektu.
 • Kwiecień 2016 roku – wykonanie gazetek ściennych wraz z prezentacją prac dzieci.

 

 • 20. 04. 2016 roku – spotkanie podsumowujące realizację programu ,,Nie pal przy mnie, proszę"
 • 20. 04. 2016 roku – zorganizowanie apelu o tematyce antynikotynowej.
 • Uczniowie przedstawili historię papierosów oraz przekazali informacje na temat szkodliwości nikotyny.
 • 20. 04. 2016 roku – uczniowie klasy III wraz ze szkolnym koordynatorem
 • programu wystawili przedstawienie o tematyce antynikotynowej pt. „Pan kotek był chory”.
 • 20. 04. 2016 roku – wręczenie nagród laureatom konkursów przeprowadzonych
 • podczas realizacji programu. Zwyciężczynią konkursu na prezentację multimedialną
 • została Aneta Chrzanowska z klasy III.
 • 20. 04. 2016 roku – obejrzenie prezentacji multimedialnych wykonanych przez
 • uczniów klasy III na temat szkodliwości palenia papierosów.
 • 20. 04. 2016 roku – przeprowadzenie międzyklasowego konkursu plastycznego
 • na plakat o tematyce antynikotynowej – uczniowie klas I - III pod opieką swoich
 • wychowawczyń malowali plakaty. Oceny i wręczenia nagród dokonał dyrektor szkoły.
 • Prace zostały zaprezentowane na szkolnym korytarzu.
 • 05. 05. 2015 roku – zdanie sprawozdania z realizacji programu ,,Nie pal przy mnie proszę"

XX

 

Rada Rodziców

Zamówienia Publiczne

BIP
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.