Powitanie Aktualności Aktualności Zakończenie roku 2018/2019
Zakończenie roku 2018/2019
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 20 czerwca 2019 16:22

 

Zakończenie szkolnego roku 2018/2019

 

 

 

Panie Burmistrzu, drodzy uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły:

dziś oo ostatnia uroczystość w której w tej roli występuję.

Zamykam oczy i widzę się w ciepły wakacyjny dzień 1981 roku kiedy przyjechałem na rozmowę z dyr. Cieślakiem

i zacząłem w szkole w Kociszewie pracę w charakterze nauczyciela matematyki i wf , później angielskiego i informatyki.

Otwieram oczy i jestem tu dziś na uroczystości zakończenia roku 2019. I to minęło jak jedna chwila.

Niewątpliwie w tym czasie priorytetami były dla mnie rodzina i permanentne dokształcanie: trzy ukończone studia podyplomowe

na UŁ i PŁ z Matematyki, informatyki, specjalizacja z nauczania matematyki, dyplomowanie. Ale najwięcej mojej

aktywności to zajmowało kierowanie szkołą. Chciałoby się tą niezliczoną ilością zdarzeń jakie działy się w ciągu tych lat podzielić,

ująć w jakieś ładne ramy ale się nie mieszczą. Dziękuję uczniom, dzieciom i młodzieży. Liczba uczniów,

którzy w tym czasie uczęszczali do szkoły dochodzi do tysiąca. To dużo.

Mówią ci co stoją obok i pracą w szkole się nie zajmowali że jest monotonna. Nic bardziej mylnego.

Nuda jest nie wokół nas ale w ludziach gnuśnych, nieciekawych świata. To dzięki waszej dzieci różnorodności

praca w szkole nie była monotonna. Każdy dzień, każda lekcja to mnóstwo ciekawych zdarzeń za które dziękuję.

Dziękuję rodzicom, tym którzy rozumieją skomplikowane problemy z jakimi zmagamy się na co dzień i to,

że nauczanie i wychowanie dzieci jest wspólnym wysiłkiem i WSPÓLNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Dziękuję naczelnikom, burmistrzom za wsparcie, w tym finansowe.

Szczególnie Burmistrzowi Sławomirowi Malinowskiemu. Dokonane w czasie jego wieloletniej kadencji modernizacje

i rozbudowa szkoły w Kociszewie, pomogły w dostosowaniu do współczesnych wymogów i w jej przetrwaniu.

Dziękuję poprzednim proboszczom w Kociszewie: ks. Lipińskiemu, Kaźmierczakowi, Wiewiórowskiemu,

Ciesielczykowi, ks. Zdzisławowi, za wsparcie duchowe i układanie relacji ze szkołą i z nauczycielami

na zasadach partnerskich. Nie zaakceptowałem i mam nadzieję przyszli dyrektorzy także nie będą tolerować

prób podporządkowania szkoły innym celom niż edukacyjne. To były koniec szkoły.

Nie do zaakcentowania jest wykorzystywanie władzy na ludźmi wynikającej swojej pozycji,

do inspirowania działań przeciw nauczycielom, przeciw szkole.

Władzom gminy dziękuję za wsparcie moich dążeniach do zachowania niezależności szkoły.

Dziękuję pracownikom szkoły za rzetelne wykonywanie obowiązków. Nauczycielom za profesjonalizm

ale i za angażowanie emocji, za entuzjazm. Życzę wam uczniowie tylko takich nauczycieli.

Ktoś powie nie dziękuj, od dziękowania są pieniądze. Tych niestety w tym państwie dla nauczycieli brakuje.

Przepraszam. Razem stworzyliśmy zespół o ciepłych relacjach, który wspólnie realizował swoją życiową pasję jaką

jest praca dla dzieci i dla środowiska szkolnego. Były lata kiedy poprzez Towarzystwo Szkolne Kociszew

z mojej inicjatywy  zrealizowaliśmy rocznie kilkanaście różnych projektów.

Ale teraz, w tym roku ze szczególną z satysfakcją patrzę jak dzięki inicjatywie nauczycieli

i rodziców realizujemy dziesiątki przedsięwzięć:

W ramach projektu UE oraz WFOŚiGW w Łodzi. Będzie w tym roku wyposażenie dla pracowni chemicznej,

fizycznej i informatycznej. :-)

Bardzo wielu z państwa docenia ten dodatkowy wysiłek jaki podejmujemy,my nauczyciele poza stałymi

przydzielonymi obowiązkami lekcyjnymi. Za sprawiedliwą ocenę tego co robimy

dla Państwa i Waszych dzieci - dziękuję.


Budowanie autorytetu, dzięki któremu ludzie mają do nas pozytywne nastawienie, widzą nasze dobre intencje,

jest czasochłonne, jest pracochłonne. Polega właśnie na tym co przez ostatnie kilkadziesiąt lat w tej szkole

dla dzieci i środowiska wspólnie robiliśmy i robić będziecie. Naganna jest droga na skróty czyli poprawianie

swojej pozycji poprzez poniżanie, obmawianie, deprecjonowanie osiągnięć innych. Takie piekiełko w którym

cieszymy się nie z tego co nam się udało ale z tego co się nie uda sąsiadowi.


Starałem się być sprawiedliwy w nagradzaniu pracowitości w demaskowaniu wymienionych

wyżej nieakceptowanych zachowań. Byłem w tym bezkompromisowy.

A teraz czas na wakacje. Przede wszystkim oczekiwane przez uczniów bo dla nich wiążą się z pozytywnymi emocjami.

Razem cieszmy się osiągnięciami szkolnymi. Przede wszystkim dziękuję tegorocznym absolwentom,

uczniom klasy ósmej. Wynik na egzaminie prawie 10 % wyższy od średniej tego typu szkół

jak nasza to wspólna radość i kontynuacja wyników osiąganych na sprawdzianach szóstoklasistów

Pewnie wielu z was teraz odłoży rozwiązywanie zadań matematycznych

na jakiś czas ale tych codziennych problemów życiowych o których dziś mówiłem odłożyć się nie da,

one są z nami na stałe. Życzę byście je uczyli się rozumieć dla własnego rozwoju i dobrobytu.

Ale i dla rozwoju gminy i rozwoju Polski .

Tak jak ta myśl nad którą pochyliłem się dzisiaj: że zegar tyka… wszystkich. 

  

Zamówienia Publiczne

Rada Rodziców
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.