Powitanie
Historia szkoły i jej terażniejszość
Wpisany przez Małgorzata Kędziak, Urszula Pawlak   
niedziela, 31 stycznia 2010 12:23
Spis treści
Historia szkoły i jej terażniejszość
Strona 2
Strona 3
Wszystkie strony

Przed II wojną światową dzieci z naszego terenu uczyły się w drewnianym budynku znajdującym się w Kociszewie. Kierownikiem tej placówki był Stanisław Szymak. W czasie wojny Niemcy dobudowali do drewnianej części dwa pomieszczenia.
Po wojnie kierownikiem siedmioklasowej wówczas szkoły został Henryk Żebrowski. Był nim aż do 1959 roku. Wtedy to bowiem jego miejsce na tym stanowisku zajął Eugeniusz Cieślak.

W 1960 roku wydzierżawiono jedno pomieszczenie od Stanisława Gajdy oraz jedno od rodziny Pawlickich. Od roku 1969 wydzierżawiono jedno pomieszczenie po tzw. „agronomówce”, a zrezygnowano z budynku p. Gajdy. Łącznie więc ze „starą” szkołą dzieci uczyły się w trzech punktach.

 W związku z koniecznością nauki w kilku miejscach już w roku 1960 zrodził się pomysł wybudowania nowego budynku
z przeznaczeniem na szkołę. W tym celu na jednym z zebrań rodzicielskich powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły, w skład którego weszli: Eugeniusz Cieślak (dyrektor szkoły), Ryszard Rybak, Stanisław Domagała, Edward Domagała, Stanisław Dobruch. Teren pod budowę szkoły ustalono na gruntach Ryszarda Rybaka.

 Prace rozpoczęto w lutym 1972 roku. Budowę obiektu zakończono 5 maja 1973 roku. Odbiór techniczny budynku odbył się 7 maja 1973 roku. Szkołę przyjmował dyrektor szkoły – Eugeniusz Cieślak, wspólnie z władzami Wydziału Oświaty i Kultury.

 W skład pierwszej Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Kociszewie wchodzili: Halina Cieślak, Stanisława Czyżyk, Janina Malinowska, Urszula Niewulska, Barbara Skupińska i Janina Wędzik.

Szkoła została oddana do użytku w Roku Nauki Polskiej, w którym obchodzono 500- lecie urodzin Mikołaja Kopernika oraz 200. rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. 

Rada Rodziców

Zamówienia Publiczne

BIP
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.