Partnerzy i Projekty

 

 

 

 

Powitanie WFOŚiGW w Łodzi Ekopracownia pod chmurką
Ekopracownia pod chmurką
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 03 czerwca 2019 00:00

 

KARTA PLANOWANEGO EFEKTU RZECZOWEGO I EKOLOGICZNEGO ZADANIA
DO WNIOSKU ZŁOŻONEGO W RAMACH KONKURSU Z DZIEDZINY EDUKACJA EKOLOGICZNA
PN. „Ekopracownia pod chmurką”

 • Planowane terminy realizacji zadania(1)- w formacie dd-mm-rrrr

1.1.Termin rozpoczęcia realizacji zadania

01-10-2018

1.2.Termin zakończenia realizacji zadania

(winno nastąpić nie później niż do 31.05.2019r.)

30-09-2019

 

 • Opis stanu istniejącego (opis istniejących: nasadzeń, infrastruktury, małej architektury, ogrodzenia):

Teren, na którym planowane jest utworzenie Ekopracowni pod chmurką -  Zielona klasa to obszar o powierzchni około 1300 m2. Umiejscowiony jest od zachodniej strony szkoły. Jest to teren raczej słoneczny, jedynie rano i po południu delikatnie zacieniony. Większość powierzchni stanowi trawnik, pośrodku którego usypana jest niewielka górka. Górka ta zostanie usunięta, a ziemia z niej wykorzystana do wyrównania pobliskiego boiska sportowego.

W południowo - zachodniej stronie obszaru szkoły znajduje się altana ogrodowa, która na dzień dzisiejszy nie jest w pełni wykorzystana. Brakuje w niej podstawowego wyposażenia, tj. ławek i stołu. Wymaga ona również gruntownej renowacji,  tzn. należy położyć nowe pokrycie dachu, jak również poprawić ściany boczne.

Przed altaną zlokalizowany jest spory plac zabaw wyposażony w huśtawki, równoważnie, zjeżdżalnie, karuzelę i piaskownicę. Z tego placu zabaw korzystają młodsze dzieci naszej szkoły. Przed placem zabaw od strony wschodniej nasadzono drzewa i krzewy ozdobne, które tutaj pozostaną. Zostanie tu umiejscowiona stacja meteorologiczna, która będzie dopełnieniem całości.

Miejsce, gdzie planowane jest utworzenie Ptasiego zakątka to obecnie niezagospodarowany teren, gdzie obecnie panuje nieład. Rosną tutaj duże drzewa: brzozy, lipy, leszczyny. Teren ten zostanie uprzątnięty i doposażony w karmniki i budki lęgowe, aby zwabić ptaki pospolicie występujące w naszym regionie.

Pod siatką od strony zachodniej znajduje się obecnie duże zagęszczenie krzaków i zarośli. Część ta wręcz odstrasza i jest ona rzadko odwiedzana przez dzieci. Ze względu na duże zagęszczenie zarośli jest to miejsce, które swoim wyglądem nie zachęca do odwiedzin. Planowane jest tutaj uprzątniecie terenu i pozbycie się niepotrzebnych zarośli. Posadzone tutaj zostaną tuje.

 

 

 

 • Planowana powierzchnia punktu dydaktycznego [m2]:

1300

 

 • Opis planowanego punktu dydaktycznego (w tym koncepcja zagospodarowania, rodzaje nasadzeń, wyposażenie, itp.):

Projekt tworzenia przyszkolnego ogrodu - Ekopracownia pod chmurką – Zielona klasa, głównie ma na celu uzupełnienie pracowni biologicznej, geograficznej czy przyrodniczej dając w przyszłości możliwość prowadzenia ciekawej edukacji w ramach zajęć terenowych. Przebywanie w ogrodzie niesie za sobą wiele pozytywów: walory zdrowotne, pobudzanie sprawności ruchowej, wyczulenie na zapachy, kolory, pobudzenie ciekawości i zaostrzenie zmysłu obserwacji. Duże znaczenie mają także walory wychowawcze pracy w ogródku i korzyści jakie niesie wykorzystanie go w procesie dydaktycznym.

Założeniem  projektu jest  utworzenie  ogrodu tak aby  wykorzystać  istniejącą naturalną przestrzeń  w pobliżu szkoły do celów dydaktycznych przy jednoczesnym zagospodarowaniu terenu w sposób estetyczny i zgodny z zasadami ekologii. Ogródek dydaktyczny jest miejscem gdzie uczniowie będą zdobywać umiejętności między innymi i z zakresu: Rozpoznawania i nazywania roślin. Planowania prac w ogrodzie. Pielęgnacji i uprawy warzyw, roślin. Formowania krzewów. Kompostowania odpadów. Rozpoznawania pospolitych gatunków ptaków i owadów. Samodzielnego dokonywania pomiarów w stacji meteorologicznej.

Na potrzeby dydaktyczno-naukowe w ogrodzie chcemy stworzyć kilka działów, dzięki którym będziemy mogli prowadzić różnorodne zajęcia:

1.Kraina kolorów wiosny i lata - rośliny zielne, kwiaty, byliny, budki dla owadów.

2. Kraina tajemnic – trawy - Co w trawie piszczy?

3. Kraina jesieni - rośliny krzewiaste i drzewa przebarwiające się jesienią.

4. Kraina alpejska - ogród skalny.

5. Poletko upraw - rośliny użytkowe, zwiastuny wiosny, zioła w ogrodzie, kompostownik.

6. Laboratorium pod chmurką - stacja meteorologiczna.

7. Ścieżka zmysłów - ścieżka sensoryczna - pozwala rozwijać wyobraźnię dotykową.

8. Ptasi zakątek- stworzenie miejsca przyjaznego patkom poprzez zainstalowanie karmików i budek lęgowych.

9. Altana ogrodowa.

W ogrodzie chcemy stworzyć  kompozycję rabat roślinnych zawierających gatunki drzew i krzewów liściastych, iglastych oraz roślin zielonych. Wszystkie rośliny posadzone zostaną w odpowiednich krainach. Rosnąć tutaj mają przede wszystkim drzewa, trawy, rośliny skalne, rośliny zielne, krzewy, kwiaty i byliny kwitnące, wabiące owady. Między roślinami w Krainie kolorów lata i wiosny  planowane jest ustawienie domku dla owadów pożytecznych w ogrodzie takich jak: murarka ogrodowa, biedronki, złotooki, którego zadaniem jest uzmysłowienie  uczniom  olbrzymiej roli owadów w przyrodzie, ich znaczenie dla życia i gospodarki  człowieka. Kolejnym elementem wyposażenia ogrodu ma być klatka meteorologiczna zawierająca podstawowe urządzenia do pomiarów pogodowych. Uczniowie będą mogli prowadzić  samodzielnie obserwacje zmian zachodzących w pogodzie i przyrodzie oraz  utrwalać wiadomości zdobyte w czasie lekcji. Do ogrodu ma prowadzić ścieżka zmysłów. Początek ścieżki utworzony zostanie z drobnych głazów. Pierwszy odcinek wysypany zostanie piaskiem, następnie korą i żwirem wymieszanym z drobnym kruszywem, szyszkami sosnowymi, następnie pojawią się  okrągłe  plastry z pnia drzewa. Zewnętrzne granice ścieżki wyznaczać mają sosnowe żerdzie, które zabezpieczają przed jej rozsypaniem. Dopełnieniem całości  będzie  nieregularny pas wysypany drobnym kruszywem. Ścieżka Zmysłów ma służyć  przede wszystkim do zabawy mającej na celu za pomocą zmysłu dotyku rozpoznanie konkretnego materiału, którym został wysypany bądź wyłożony dany odcinek. Istniejąca już altana ogrodowa będzie miejscem odpoczynku, schronieniem w upalne dni, jak również posłuży do celów dydaktycznych. Zaplanowano w niej sporę liczbę zajęć z edukacji przyrodniczej. Poletko upraw to miejsce gdzie oprócz wiedzy teoretycznej uczniowie będą zdobywali wiedzę praktyczną. Stworzona przestrzeń pozwoli uczniom zapoznać się z podstawowymi etapami pracy w ogrodzie warzywno - ziołowym, poznają również funkcje narzędzi ogrodowych, jak również będą umieli wyjaśnić jak ważną rolę w takim ogródku pełni kompostownik. Ptasi zakątek to z kolei miejsce gdzie planowane jest uprzątnięcie istniejącej już tej części ogrodu i doposażenie jej w karmniki oraz budki lęgowe, których funkcją będzie zwabienie tutaj jak największej liczby ptaków. Kraina alpejska to  miejsce gdzie planowane jest oprócz różnorodnych roślin usytuowanie skał (głównie granity i piaskowce). Utworzona kompozycja skalno - roślinna stanowić będzie  nie tylko element ozdobny, którego wygląd zmienia się w zależności od pory roku, ale będzie również pomocą dydaktyczną wykorzystywaną w czasie zajęć przyrodniczych. W poznaniu pospolitych gatunków owadów ma pomóc utworzona Kraina tajemnic, w której planowane jest nasadzenie różnorodnych gatunków traw. Kraina jesieni to z kolei bogactwo drzew i krzewów pięknie przebarwiających się jesienią. Taki układ ogrodu zakłada jego pełne wykorzystanie w ciągu całego roku szkolnego. Poszczególne krainy będą wykorzystywane do zajęć dydaktycznych w kolejnych porach roku szkolnego i kalendarzowego.


 • Kalendarium zajęć /wydarzeń realizowanych w oparciu o utworzony punkt dydaktyczny
  (w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2020)

Lp.

Nazwa działania/ wydarzenia

Grupa uczestnicząca
(podać nr / nazwę grupy przedszkolnej wraz informacją o wieku dzieci)

 

Termin realizacji

(miesiąc)

 

1

Ogród dydaktyczny- „Zielona klasa”- zapoznanie z ogrodem.

Uczniowie szkoły podstawowej w Kociszewie.

Październik 2019

2

Opracowanie kodeksu i zachowania się w ogrodzie

Uczniowie szkoły podstawowej w Kociszewie.

Grudzień 2018

3

Ptaki w ogrodzie.- zajęcia edukacyjne

Uczniowie szkoły podstawowej w Kociszewie.

październik 2019

4

Domek dla owadów.- zajęcia edukacyjne

Klasy 1-3

Odział przedszkolny.

październik 2019

5

Kolory jesieni – zajęcia edukacyjne.

Klasy 1-3

Odział przedszkolny.

wrzesień 2019

6

Drzewa w naszym ogrodzie.- zajęcia edukacyjne.

Klasy 4-6

wrzesień 2019

7

Ptaki, które odlatują jesienią. Zajęcia edukacyjne- konspekt.

Klasy  4-8

październik 2019

8

Zbieramy kolorowe liście.- zajęcia edukacyjne.

Klasy 1-3

Odział przedszkolny.

październik- listopad 2018,2019

9

Konkurs multimedialny- projekt tabliczki informacyjnej zawierającej opis danej rośliny

Klasy 6-8

marzec 2019

10

Kierunek i prędkość wiatru. Zajęcia edukacyjne. Konspekt

Klasy 4-8

październik, listopad 2018,2019

11

Kolorowa pani jesień- konkurs plastyczny.

Klasa 6- 8

październik ,2019

12

Prognoza pogody. Zajęcia edukacyjne.

Klasy 4

październik, listopad 2018,2019

13

Kto pamięta o zwierzętach? Zajęcia edukacyjne.

Klasy 1-5

Odział przedszkolny.

grudzień ,2019

14

Konkurs-najpiękniejszy karmnik.

Klasy 1-8

styczeń-2019.

15

Akcja- montujemy karmniki.

Klasy 7-8

luty -2019

16

Akcja -pokarm dla ptaków.

Klasy 1-8

Odział przedszkolny.

listopad- luty 2020,2019

17

Zajęcia edukacyjne- Jaki to ptak?

Klasa 1-5.

Odział przedszkolny.

styczeń 2020,2019

18

Konkurs fotograficzny- zima w Zielonej klasie.

Klasy 5-8

styczeń 2020

19

Zajęcia edukacyjne- a śnieg pada i pada

Klasy 1-2

Odział przedszkolny.

luty 2020.

20

Szukamy wiosny- zajęcia edukacyjne.

Klasy 1-4

marzec, kwiecień 2020,2019

21

Jak powstaje gleba? Zajęcia edukacyjne- (konspekt)

Klasa 6

maj- 2020.

22

Wiosna w ogrodzie- zakładamy ogródek- zajęcia edukacyjne (konspekt)

Klasa 1-4

kwiecień-2020,

23

Konkurs na najpiękniejszą budkę lęgową.

Klasy 1-8

marzec 2020,2019

24

Akcja montowania budek lęgowych w naszym arboretum.

Klasy  7-8

marzec 2020

25

Powrót ptaków. Zajęcia edukacyjne.

Klasy 1-3.

Odział przedszkolny.

marzec, kwiecień-2019

26

Gleba- zabawy badawcze. Zajęcia edukacyjne.

Klasy 1-3

maj 2020

27

Owady zapylające. Zajęcia edukacyjne.

Klasy 4-5

maj 2020

28

Rola roślin w życiu człowieka.- zajęcia edukacyjne.

Klasy 5-6

maj 2020

29

Narządy zmysłów.- zajęcia edukacyjne.

Klasa 4

kwiecień 2019

30

Konkurs-barwy wiosny- fotografujemy ogród.

Klasa 1-8

maj 2020

31

Akcja sprzątanie świata.

Klasy 1-8.

Odział przedszkolny.

kwiecień 2019,2020

32

Gminny konkurs fotograficzny- Uroki wiosny.

Klasy 6-8 z terenu Gminy Zelów.

maj 2020

33

Budowa roślin nasiennych, funkcje łodygi, liścia korzenia. Zajęcia edukacyjne.

Klasa 5.

czerwiec 2019

34

Konkurs plastyczny- wiosna w ogrodzie

Klasy 1-5

Maj 2020

35

Co w trawie piszczy?- zajęcia edukacyjne. (Konspekt..)

 

Odział przedszkolny.

Czerwiec 2020

36

Budowa rola i znaczenie kwiatów-zajęcia edukacyjne.

(Konspekt.)

Klasy 4-5

maj 2020,2019

37

Znaczenie owoców i warzyw w życiu człowieka. Zajęcia edukacyjne

Klasy 1-2

czerwiec 2020

38

Dzień Ochrony Środowiska w naszym ogrodzie.

Klasy 1-8.

Odział przedszkolny.

czerwiec  2020

 

 • Efekt ekologiczny, który będzie uzyskany w wyniku realizacji zadania:

Ilość dzieci uczęszczających do placówki, przy którym zostanie utworzony punkt dydaktyczny (na dzień złożenia wniosku):

 

112 os.

 

 • Efekty  rzeczowe zadania:
  • Elementy wyposażenia punktu dydaktycznego:

Lp.

Rodzaj wyposażenia

Ilość

J.m.(2)

Koszt zakupu 1 szt.

(średnia wartość w zł)

Kwota dotacji

Wartość całkowita

1

Tablice informacyjne

1

szt.

300,00

0,00

(tylko udział własny)

300,00

2

Tablice dydaktyczne

8

szt.

250,00

2.000,00

2.000,00

3

Plansze

-

szt.

-

-

-

4

Tabliczki do oznaczenia roślin

-

szt.

-

-

-

5

Gry / instalacje dydaktyczne/ścieżki sensoryczne

-

szt.

-

-

-

6

Domki dla owadów

2

szt.

100,00

200,00

200,00

7

Ule dydaktyczne

-

szt.

-

-

-

8

Rzeźby zwierząt

-

szt.

-

-

-

9

Zegar słoneczny

-

szt.

-

-

-

10

Rumowisko skalne/stanowisko geologiczne

10t

szt.

250,00

2.500,00

2.500,00

11

Stacja meteorologiczna
z wyposażeniem

1

szt.

1.600,00

1.600,00

1.600,00

12

Budki

-

szt.

-

-

-

13

Karmniki/poidełka dla ptaków

-

szt.

-

-

-

14

Oczko wodne, kaskada wodna

-

szt.

-

-

-

15

Ławki

10

szt.

150,00

1.500,00

1.500,00

16

Stoły

2

szt.

400,00

800,00

800,00

17

Wiaty/zadaszenia

-

szt.

-

-

-

18

Mostki drewniane

-

szt.

-

-

-

19

Gazony drewniane

-

szt.

-

-

-

20

Palisady

100

m

35,00

3.500,00

3.500,00

21

Pergole

3

szt.

500,00

1.500,00

1.500,00

22

Kosze na odpady

3

szt.

200,00

600,00

600,00

23

Żwir

100

t

50,00

5.000,00

5.000,00

24

Torf

5

t

50,00

250,00

250,00

25

Ziemia

225

t

35,00

7.875,00

7.875,00

26

Kora

80

szt

10,00

800,00

800,00

27

Geowłóknina

300

m

3,00

900,00

900,00

28

Kompostownik

1

szt.

200,00

200,00

200,00

29

System nawadniający

-

szt.

-

-

-

30

Sprzęt ogrodniczy tj. konewki, grabie i szpadle itp.

1

szt.

300,00

300,00

300,00

31

Zewnętrzne stacje wody pitnej

-

szt.

-

-

-

32

Alejki: krawężniki, płyty chodnikowe, obrzeża betonowe

30

m2

50,00

0,00

(tylko udział własny)

1.500,00

33

Ogrodzenie punktu dydaktycznego

 

mb

 

0,00

(tylko udział własny)

 

34

System monitoringu

 

szt.

 

0,00

(tylko udział własny)

 

….

Inne…

 

 

 

 

 

Suma

 

 

 

4.483,00

29.525,00

 

 • Nasadzenia (zakup roślin - podsumowanie wykazu będącego załącznikiem do wniosku oraz koszt przygotowania gruntu):

Lp.

wyszczególnienie

Ilość (2)

Wartość całkowita

1

Drzewa

23 szt.

555,00 zł

2

Krzewy

131 szt.

1.572,00 zł

3

Byliny

47 szt.

265,00 zł

4

Trawy

21 szt.

315,00 zł

5

Nasiona warzyw i ziół

8 szt. ziół i 10 opakowań nasion

100,00 zł

6

Przygotowanie gruntu pod nasadzenia

 

7.000,00 zł

Suma

 

9.807,00 zł

 • Planowane do zakupu pomoce dydaktyczne służące do realizacji programu edukacyjnego (zaznaczamy, iż artykuły biurowe i piśmiennicze nie są pomocami dydaktycznymi):

Lp.

Rodzaj pomocy dydaktycznej

Ilość

Koszt zakupu

(1 szt.)

Wartość całkowita

Temat zajęć/blok tematyczny podczas, którego zostanie wykorzystana pomoc dydaktyczna

1

Plansza dydaktyczna- Zmysły człowieka

1

259,00

259,00

Narządy zmysłów- zajęcia edukacyjne.

2

Kolekcja –Glebotwórcze skały i minerały.

1

239,00

239,00

Jak powstaje gleba?- zajęcia edukacyjne.

3

Model kwiatu brzoskwini- z zalążnią i zalążkiem

1

229,00

229,00

Budowa rola i znaczenie kwiatów.

Suma

3

 

727,00

 

 

 

 • Prace pielęgnacyjne na istniejących nasadzeniach (ilość drzew/trawników poddawanych pracom pielęgnacyjnym, rodzaj prac) – tylko udział własny.

Obecnie obejściem wokół szkoły zajmują się pracownicy administracyjni. Na bieżąco koszona jest trawa na trawnikach wokół szkoły. Rośliny posadzone przed szkołą systematycznie poddawane są pracom pielęgnacyjnym (przycinanie, , formatowanie, nawożenie). Zajmuje się tym nauczyciel przyrody. Podlewaniem, pieleniem zajmują się pracownicy administracyjni, jak również uczniowie w ramach zajęć z edukacji przyrodniczej,  czy też na zajęciach koła przyrodniczego. Wszystkie duże drzewa posadzone wzdłuż ogrodzenia szkoły, jak również te w planowanym Ptasim zakątku nie wymagają nazbyt wiele pracy. Co roku roślinność wokół szkoły wzbogacana jest w nowe gatunki roślin,  dosadzane są przez pracowników administracyjnych.

 

 • Czy w utworzenie punktu dydaktycznego i dalsze jego utrzymanie zaangażują się w sposób niefinansowy (bezkosztowy, rzeczowy) np. rodzice uczniów, pracownicy, sponsorzy – należy wymienić kto i w jaki sposób (3):

Szkoła Podstawowa w Kociszewie to mała wiejska szkółka. Większość rodziców chętnie udziela się na rzecz szkoły. Po przeprowadzeniu rozmów okazało się, że jest spora grupa  rodziców, którzy chętnie zaangażują się do pracy w planowanym ogrodzie. Należy tutaj zaznaczyć , iż dzięki zaprzyjaźnionemu ogrodnikowi, którego dzieci uczęszczają do naszej szkoły powstał plan ogrodu jak również sporządził on dla nas pełna listę roślin planowanych do nasadzenia. Nieodzowna okazała się również jego pomoc przy kosztorysie planowanych roślin.

W zaplanowanej Ekopracowni pod chmurka pomogą:

-Rodzice- prace ogrodnicze, pomoc przy nasadzeniach, pomoc przy tworzeniu ogrodu skalnego, pomoc przy karczowaniu niepotrzebnych zarośli.

-Nauczyciele i uczniowie- pomoc przy zakładaniu ogrodu, nasadzenia, grabienie itp.

- Zaprzyjaźnieni ogrodnicy- pomoc przy nasadzeniach.

 

 

Rada Rodziców

Zamówienia Publiczne

BIP

Deklaracja Dostępności
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.