Partnerzy i Projekty

 

 

 

 

Powitanie WFOŚiGW w Łodzi Ekopracownia pod chmurką
Ekopracownia pod chmurką
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 10 października 2019 15:17

W roku szkolnym 2018/2019 nasza placówka ubiegała się o dofinansowanie dużego przedsięwzięcia tj: zagospodarowanie zaniedbanego terenu przyszkolnego i urządzenie pięknego ogrodu dydaktycznego. Udało nam się stworzyć obszerny projekt i przystąpiliśmy do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi- Ekopracownia pod chmurką. Projekt nasz otrzymał pozytywną ocenę, efektem czego było uzyskanie dużego dofinansowania. Wiosną ubiegłego roku ruszyły prace porządkowe , które zostały zakończone we wrześniu 2019. W tym czasie powstawał piękny ogród dydaktyczny.

Utworzenie przyszkolnego ogrodu - Ekopracownia pod chmurką – Zielona klasa, głównie miał na celu uzupełnienie pracowni biologicznej, geograficznej czy przyrodniczej dając w przyszłości możliwość prowadzenia ciekawej edukacji w ramach zajęć terenowych. Przebywanie w ogrodzie niesie za sobą wiele pozytywów: walory zdrowotne, pobudzanie sprawności ruchowej, wyczulenie na zapachy, kolory, pobudzenie ciekawości i zaostrzenie zmysłu obserwacji. Duże znaczenie mają także walory wychowawcze pracy w ogródku i korzyści jakie niesie wykorzystanie go w procesie dydaktycznym.

Projekt ogrodu tak został  zaplanowany aby wykorzystać istniejącą naturalną przestrzeń w pobliżu szkoły do celów dydaktycznych przy jednoczesnym zagospodarowaniu terenu w sposób estetyczny i zgodny z zasadami ekologii. Ogródek dydaktyczny jest miejscem gdzie uczniowie będą zdobywać umiejętności między innymi i z zakresu:     rozpoznawania i nazywania roślin, planowania prac w ogrodzie, pielęgnacji i uprawy warzyw, roślin, formowania krzewów, kompostowania odpadów, rozpoznawania pospolitych gatunków ptaków i owadów, samodzielnego dokonywania pomiarów w stacji meteorologicznej.

Na potrzeby dydaktyczno-naukowe w ogrodzie stworzyliśmy kilka działów, dzięki którym będziemy mogli prowadzić różnorodne zajęcia:

1.Kraina kolorów wiosny i lata - rośliny zielne, kwiaty, byliny, budki dla owadów.

2. Kraina tajemnic – trawy - Co w trawie piszczy?

3. Kraina jesieni - rośliny krzewiaste i drzewa przebarwiające się jesienią.

4. Kraina alpejska - ogród skalny.

5. Poletko upraw - rośliny użytkowe, zwiastuny wiosny, zioła w ogrodzie, kompostownik.

6. Laboratorium pod chmurką - stacja meteorologiczna.

7. Ścieżka zmysłów - ścieżka sensoryczna - pozwala rozwijać wyobraźnię dotykową.

8. Ptasi zakątek- stworzenie miejsca przyjaznego patkom poprzez zainstalowanie karmików i budek lęgowych.

9. Altana ogrodowa.

W ogrodzie powstała kompozycja rabat roślinnych zawierających gatunki drzew i krzewów liściastych, iglastych oraz roślin zielonych. Wszystkie rośliny zostały posadzone w odpowiednich krainach. Rosną tutaj  przede wszystkim drzewa, trawy, rośliny skalne, rośliny zielne, krzewy, kwiaty i byliny kwitnące, wabiące owady. Między roślinami w Krainie kolorów lata i wiosny ustawiono dwa domki dla owadów pożytecznych w ogrodzie takich jak: murarka ogrodowa, biedronki, złotooki, których zadaniem jest uzmysłowienie uczniom olbrzymiej roli owadów w przyrodzie, ich znaczenie dla życia i gospodarki człowieka. Kolejnym elementem wyposażenia ogrodu jest klatka meteorologiczna zawierająca podstawowe urządzenia do pomiarów pogodowych. Uczniowie mogą  prowadzić samodzielnie obserwacje zmian zachodzących w pogodzie i przyrodzie oraz utrwalać wiadomości zdobyte w czasie lekcji.

Istniejąca już altana ogrodowa jest miejscem odpoczynku, schronieniem w upalne dni, jak również służy do celów dydaktycznych. Zaplanowano w niej sporę liczbę zajęć z edukacji przyrodniczej. Poletko upraw to miejsce gdzie oprócz wiedzy teoretycznej uczniowie będą zdobywali wiedzę praktyczną. Stworzona przestrzeń pozwoli uczniom zapoznać się z podstawowymi etapami pracy w ogrodzie warzywno - ziołowym, poznają również funkcje narzędzi ogrodowych, jak również będą umieli wyjaśnić jak ważną rolę w takim ogródku pełni kompostownik. Ptasi zakątek to z kolei miejsce gdzie została uprzątnięta istniejąca część ogrodu i doposażona została w karmniki oraz budki lęgowe, których funkcją jest zwabienie tutaj jak największej liczby ptaków

. Taki układ ogrodu pozwala na jego pełne wykorzystanie w ciągu całego roku szkolnego. Poszczególne krainy będą wykorzystywane do zajęć dydaktycznych w kolejnych porach roku szkolnego i kalendarzowego.

Osobami odpowiedzialnymi za realizacje projektu  byli pani Monika Maślikowska-Stępień i pan Jacek Malinowski.

 

 

 

Rada Rodziców

Zamówienia Publiczne

BIP

Deklaracja Dostępności
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.