Powitanie Aktualności Aktualności 40 rocznica naszej szkoły
Wpisany przez Marek Myroniuk   

40 rocznica powstania Szkoly Podstawowej

im. Tadeusza Kościuszki w Kociszewie

 

W dniu 30 kwietnia 2013 o godzinie 11.00, odbyła się w nazej szkole uroczystość

upamiętniająca zdarzenia i ludzi którzy przez ostatnie czterdzieści lat

tworzyli historię naszej szkoły. Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii  ->

 

http://kociszew.pl/portal/wigilia-2009/category/76-40lecie

 

 

HISTORIA SZKOŁY  I TERAŻNIEJSZOŚĆ

Przed II wojną światową dzieci z naszego terenu uczyły się w drewnianym budynku znajdującym się

w Kociszewie. Kierownikiem tej placówki był Stanisław Szymak. W czasie wojny Niemcy dobudowali

do drewnianej części dwa pomieszczenia. Po wojnie kierownikiem siedmioklasowej wówczas szkoły

został Henryk Żebrowski. Był nim aż do 1959 roku. Wtedy to bowiem jego miejsce na tym stanowisku

zajął Eugeniusz Cieślak. W 1960 roku wydzierżawiono jedno pomieszczenie od Stanisława Gajdy

oraz jedno od rodziny Pawlickich. Od roku 1969 wydzierżawiono jedno pomieszczenie po tzw. „agronomówce”,

a zrezygnowano z budynku p. Gajdy. Łącznie więc ze „starą” szkołą dzieci uczyły się w trzech punktach.

W związku z koniecznością nauki w kilku miejscach już w roku 1960 zrodził się pomysł wybudowania

nowego budynku z przeznaczeniem na szkołę. W tym celu na jednym z zebrań rodzicielskich powołano

Społeczny Komitet Budowy Szkoły, w skład którego weszli: Eugeniusz Cieślak (dyrektor szkoły),

Ryszard Rybak, Stanisław Domagała, Edward Domagała, Stanisław Dobruch.

Teren pod budowę szkoły ustalono na gruntach Ryszarda Rybaka.

Prace rozpoczęto w lutym 1972 roku. Budowę obiektu zakończono 5 maja 1973 roku. Odbiór techniczny

budynku odbył się 7 maja 1973 roku. Szkołę przyjmował dyrektor szkoły – Eugeniusz Cieślak, wspólnie z władzami

Wydziału Oświaty i Kultury. W skład pierwszej Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Kociszewie

wchodzili: Halina Cieślak, Stanisława Czyżyk, Janina Malinowska, Urszula Niewulska, Barbara Skupińska i Janina Wędzik.

Szkoła została oddana do użytku w Roku Nauki Polskiej, w którym obchodzono 500- lecie urodzin Mikołaja Kopernika

oraz 200. rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej.  Nowo wzniesiony budynek szkolny

znajdował się na świecącym pustkami, nierównym terenie. W uporządkowanie, wyrównanie, ogrodzenie

i zagospodarowanie terenu włączyli się wszyscy – Rada Pedagogiczna, Komitet Rodzicielski, młodzież szkolna.

Od 1974 roku do Zbiorczej Szkoły Podstawowej w Kociszewie uczęszczała młodzież ze szkół: Zabłoty,

Bocianicha i Kociszew. Szkoła posiadała też dwa punkty filialne  z klasami I – III – w Zabłotach i Bocianisze.

Kierownikiem filii w Zabłotach była Janina Malinowska, a w Bocianisze - Irena Kubiak.

Punkt filialny w Bocianisze został zlikwidowany 19 sierpnia 1977 roku; część uczących się tam dzieci

przeszła więc do szkoły w Kociszewie.  W roku 1985 z funkcji dyrektora szkoły zrezygnował Eugeniusz Cieślak.

Jego miejsce zajęła Grażyna Badziak – była dyrektorem w latach 1985 – 1988.

W roku 1988 dyrektorem szkoły został Marek Myroniuk. Funkcję tę pełni do dziś.

Skład Rady Pedagogicznej ulegał ciągłym zmianom. Najdłużej jednak w szkole przepracowali: Eugeniusz Cieślak,

Halina Cieślak, Stanisława Czyżyk, Janina Malinowska, Urszula Pawlak. Nauczyciele się ciągle kształcili i doskonalili.

Stopniowo szkoła zaczęła się wzbogacać w nowoczesne sprzęty i pomoce dydaktyczne.

Powstało wielofunkcyjne boisko szkolne z nawierzchniami do piłki nożnej, tenisa ziemnego i koszykówki.

Systematycznie od polowy lat osiemdziesiątych szkoła jest wyposażana w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny.

W roku 1999 szkoła otrzymał sztandar i przyjęła nazwę: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kociszewie.

W szkole w Kociszewie działalność dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza realizowana była i jest

na wysokim poziomie. Uczniowie od początku funkcjonowania szkoły brali udział w zawodach sportowych

i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu gminnym i wojewódzkim. Odnosili również duże sukcesy.

Jednym z większych jest I miejsce (na szczeblu wojewódzkim) Rafała Kębłowskiego

w olimpiadzie matematycznej (rok 1989) oraz III miejsce Małgorzaty Wdowickiej w konkursie ortograficznym

(również na szczeblu wojewódzkim – 1997 rok).  Szkoła Podstawowa w Kociszewie od wielu lat sama jest

pomysłodawcą i organizatorem wielu konkursów – szkolnych i międzyszkolnych.

Najważniejsze z nich to konkursy wchodzące w skład realizowanego programu pod hasłem „Zelowski Pejzaż”.
Są to m. in.  konkursy plastyczne, fotograficzne, ortograficzne, czytelnicze, recytatorskie, literackie,

przyrodnicze, karaoke oraz ligi przedmiotowe: matematyczna, przyrodnicza i historyczna.

Uczniowie z Kociszewa udowodnili, ze w niczym nie ustępują młodzieży z innych szkół, a niejednokrotnie są  lepsi.

Od 1990 roku dla młodzieży szkolnej organizowane są wyjazdy rekreacyjne na basen.

W szkole działają również różne koła zainteresowań: koło dziennikarskie, języka polskiego,

plastyczne, ekologiczne, szachowe, teatralne. To właśnie efektem działalności koła dziennikarskiego

jest gazetka szkolna, a teatralnego – występy teatrzyku szkolnego.

Przy szkole działa Towarzystwo Szkolne Kociszew, które jest często  współorganizatorem i sponsorem konkursów.

Towarzystwo wraz ze  Szkołą Podstawową w Kociszewie jest m. in. organizatorem międzyszkolnych

turniejów piłkarskich – o „Puchar Wiosny”  i „Puchar Jesieni”.

Na tym polu, często stając na podium, młodzież z Kociszewa również wypada bardzo dobrze.

Dla uczniów szkoły organizowane są zimowiska, półkolonie, wycieczki, biwaki i obozy sportowe i wędrowne.

Jednodniowe wycieczki  organizowane są m. in. do kin, teatrów, muzeów. Dłuższe –
w interesujące miejsca Polski i nie tylko – w roku 1990 zorganizowano wycieczkę do Leningradu,

a w latach 2002 - 2012 wycieczki do Pragi, Wilna Berlina, Lwowa, Wiednia, Brna i Bratysławy.

Od 1980 roku organizowane są dla młodzieży z Kociszewa obozy wędrowne.

W roku 1998 zmieniły one formę  - odtąd są to obozy stałe. Organizowane są w góry, nad jeziora oraz nad morze.

Często połączone są z przekraczaniem granicy Polski i ze zwiedzaniem miast przygranicznych.

Od 2003 roku szkoła współpracuje z dwoma partnerskimi szkołami, w Berlinie i w Windzie na Mazurach.

W 2001 roku budynek szkoły w Kociszewie zmienił wygląd. Został wyremontowany, ocieplony i odnowiony.

Wewnątrz również przeprowadzono prace remontowe.

W 2011 roku ukończona została budowa Wiejskiego Centrum Rekreacji które służy przede wszystkim uczniom szkoły

podczas codziennych zajęć wychowania fizycznego. W godzinach popołudniowych i wieczornych  korzystają z niego

również dorośli mieszkańcy, którzy na zajęcia sportowe przyjeżdżają do Kociszewa z całej gminy.

 

Rada Rodziców

Zamówienia Publiczne

BIP
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.