Powitanie Aktualności Aktualności Wyrównajmy szanse
Wyrównajmy szanse
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 20 września 2010 20:42

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wyrównajmy szanse 

 

 Program rozwoju

Człowiek – najlepsza inwestycja

Szkoły Podstawowej w Kociszewie

Czas realizacji programu: 20 września 2010 –   31 grudnia 2011 

CEL OGÓLNY  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji.  Zmniejszanie różnic w jakości i różnorodności tych usług oraz ich dostępności pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi.

CEL Programu

Działalność naszej placówki skierowana jest do dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego, pochodzących z rodzin o niskim statusie ekonomicznym, także ze względu na bezradność życiową rodziców. Dzieci i młodzież ta często napotykają na utrudnienia w dostępie do edukacji, w związku z czym potrzebują szczególnego wsparcia skierowanego na osiąganie sukcesów edukacyjnych, rozwijanie zdolności i szczególnych umiejętności, usuwanie zaburzeń i dysharmonii w rozwoju psychospołecznym oraz wzmacniania roli rodziny w tworzeniu właściwych postaw wobec wymagań szkoły i pozytywnej motywacji do nauki szkolnej. Przyczyni się to do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży na terenach miejskich, małomiasteczkowych i wiejskich, a także do likwidacji zjawiska wewnętrznej segregacji uczniów szkołach.  Program:

  1. Pozwoli na stworzenie równych warunków wszechstronnego, w tym psychicznego i poznawczego rozwoju dzieci i młodzieży.
  2. Stworzy możliwość kształcenia umiejętności  kształtowania więzi uczuciowych oraz nawiązywania związków interpersonalnych na bazie działalności intelektualnej i poznawczej;
  1. Przyczyni się do poszanowania tradycji, poczucia ciągłości kulturowej.
  2. Stworzy możliwość organizowania czasu wolnego dzieci, w tym uczestniczenia w zajęciach skłaniających do wysiłku intelektualnego, osiągania poczucia satysfakcji z osiąganych w tej dziedzinie rezultatów.
  3. Umożliwi kształtowanie nawyków i uczenia zachowań pozwalających na rozwój własnych zainteresowań i talentów.
  4. Przygotuje dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenia samodzielności w życiu.
  5. Pozwoli na wyrównywanie deficytów rozwojowych dzieci, w tym realizację zaleceń wynikających z opinii i decyzji poradni pedagogiczno psychologicznej.
  6. Zapobieganie patologiom, marginalizacji, poprzez kreowanie odpowiedniej  oferty zajęć sportowych właściwych zachowań i postaw dla życia w zdrowiu.
 

Rada Rodziców

Zamówienia Publiczne

BIP
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.